Kiểm Tra API Bằng JMeter

Apache JMeter là một công cụ mã nguồn mở được phát triển ban đầu bởi Stefano Mazzocchi thuộc Apache Software Foundation, nhằm kiểm tra hiệu suất của các ứng dụng web. Kể từ khi ra mắt vào cuối những năm 1990, JMeter đã trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất dành cho

Kiểm Tra API Bằng JMeter Read More »

Kiểm Tra API Còn Lại

API, viết tắt của Application Programming Interface, là một tập hợp các giao thức và công cụ xây dựng phần mềm. API cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau, trao đổi dữ liệu và thực hiện các chức năng mà không cần can thiệp trực tiếp của con người. Trong kỷ nguyên số

Kiểm Tra API Còn Lại Read More »